Chirex s.r.o.
Wellnerova 1215/3
779 00 Olomouc
www.chirex.cz

MUDr. Martin Loveček, PhD.

Datum a místo narození:
3. března 1971, Olomouc

Národnost:
česká

Dosavadní zaměstnání:
I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc,
2004 - dosud
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
1998 - dosud
II. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc,
1996 – 2004
Nemocnice Šternberk, chirurgické oddělení,
1995 – 1996

Vzdělání:
1989 - 1995 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Všeobecné lékařství – MUDr.
1998 – 2006 postgraduální studium, kombinovaná forma - Ph.D., obhájeno 2006 Téma: Funkční onemocnění jícnu

Atestace, specializace:
1998 – atestace I. stupně, obor všeobecná chirurgie, Olomouc
2006 – obhájeno postgraduální studium - PhD, Olomouc
2008 – specializační zkouška v oboru všeobecná chirurgie, Praha

Členství:
Česká lékařská komora, Česká chirurgická společnost, Česká a slovenská gastroenterologická společnost, Spolek lékařů J.E.Purkyně, Český pankreatologický klub

Studijní pobyty:
1999 Gastrointestinal Science Research Unit, Royal London Hospital, London
2002 Ealing Hospital, London

Profesní zájem:
Chirurgie pankreatu, onemocnění pankreatu, hepatobiliární chirurgie, chirurgie horního zažívacího traktu

Publikace a přednášky:
Autor nebo spoluautor 165 přednášek nebo posterů na národních či mezinárodních konferencích či sympoziích
Hlavní autor 13 a spoluautor 18 publikací v časopisech, 13 SCI citací

 1. Vyhnánek,J., Duda,M., Loveček,M., Hauftová,D.: Postižení jaterních funkcí u komplikovaných chirurgických výkonů. Bratisl.lek. Listy, 99, 1998, č.12, s.660-662
 2. Loveček,M., Dlouhý,M., Duda,M., Kocher,M., Janda,P.: Staging karcinomu jícnu před implantací stentu. Min. Ter., 4, 1999, č. 2, s. 50-53.
 3. Loveček,M., Dlouhý,M.: Funkční diagnostika onemocnění jícnu (manometrie a pH-metrie jícnu na chirurgickém pracovišti). Prakt. Lék., 80, 2000, No.3, p. 139-141.
 4. Kolek,A., Procházka,V., Loveček,M., Mathonová, J., Alexandrovská,V.: Naše zkušenosti s perkutánní endoskopickou gastrostomií u dětí. Čes.-slov. Pediat., 55, 2000, No.5, p. 288-291.
 5. Lovecek,M., Herman,J., Svach,I., Gryga,A., Duda,M. Postcoital pneumoperitoneum after hysterectomy. Surg. Endosc. Online. DOI: 10.1007/s004640042000
 6. Herman, J., Lovecek,M., Duda,M., Svach,I. A rare complication of varicose veins surgery. Phlebology (2000) 15: 43-45.
 7. Herman,J., Duda,M., Švach,I., Loveček,M., Starý, L., Jezdinská,V.: Adenokarcinom červovitého přívěsku. Čes. a slov. Gastroent., 54, 2000, No 4, p. 133-134.
 8. Lovecek,M., Herman,J., Svach,I., Gryga,A., Duda,M. Postcoital pneumoperitoneum after hysterectomy. Surg. Endosc. 2001, Jan. 15 (1): 98.
 9. Herman, J., Duda, M., Stehlík, D., Švach, I., Loveček, M.: Chirurgie vředové choroby gastroduodena ve stáří. Geriatria, 2001, č. 2, s. 68-70.
 10. Kolek, A., Michálková, K., Loveček, M., Tichý, M., Koranda, S.: Kojenec s opakovaným zvracením a neprospíváním. Možnosti diagnostiky a léčby. Pediatrie pro praxi, 2001, č. 1, s. 42-44.
 11. Herman, J., Duda, M., Švach, I., Loveček, M.: Komplikace chirurgie varixů dolních končetin. Prakt.flebol. 10, 2001, č.4, s. 165-166.
 12. Herman, J., Duda, M., Švach, I., Loveček, M.: Endoskopie v chirurgii varixů dolních končetin. Prakt.flebol. 10, 2001, č. 4, s. 167-168.v
 13. Herman, J., Duda, M., Lovecek, M., Svach, I.: Open versus laparoscopic appendectomy. Hepato-Gastroenterology. 2003 Sep-Oct;50(53):1419-21.
 14. Herman, J., Duda, M., Lovecek, M., Svach, I.: Primary malignant melanoma of the oesophagus treated by endoscopic ablation and interferon therapy. Dis.Esophagus. 2001, 14 (3-4): 239-40.
 15. Loveček,M., Duda,M., Gryga,A., Dlouhý,M., Herman,J., Švach,I.: Manometrie u achalázie jícnu. Rozhl. Chir., 2002, roč. 81, č.4,s.183-187.
 16. Herman,J., Lovecek,M., Svach,I., Duda,M.: Limited versus total stripping of vena saphena magna. Bratisl Lek Listy, 2002, 103, č.11, s. 434-436.
 17. Loveček,M., Gryga,A., Herman,J., Švach,I., Duda,M.: Peroperační diagnostické metody při operaci achalázie jícnu. První zkušenosti. Rozhl. Chir., 2003, roč. 82, č.11, s. 566-569.
 18. Švach,I., Gryga,A., Herman,J., Loveček,M., Duda,M.: Komplikace po laparoskopických operacích tříselných kýl. Rozhl.Chir., 2003, roč. 82, č.12, s.628-633.
 19. Švach,I., Gryga,A., Herman,J., Loveček,M., Duda,M.: Využití chirurgické síťky CHS 100 P k plastikám tříselných kýl u dospělých metodou bez napětí podle Lichtensteina. Rozhl.Chir., 2003, roč. 82, č.12, s.628-633.
 20. Lovecek,M., Gryga,A., Herman,J., Svach,I., Duda,M.: Esophageal dysfunction in a female patient with diabetes mellitus and achalasia. Bratisl Lek Listy 2004; 105 (3): 102-104.
 21. Loveček,M.: Možnosti využití funkčních vyšetřovacích metod v chirurgii ezofagokardiálního přechodu. Disertační práce. LF UP Olomouc, 2006.
 22. Havlík, R., Loveček,M., Klos,D., Neoral,Č.: Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou algické formy chronické pankreatitidy.Bulletin HPB chirurgie. 2006, roč. 14, č.3, s. 129-130.
 23. Loveček,M., Maňásková,E.: Možnosti 24-hodinové pH-metrie horního jícnu v diagnostice ezofagofaryngeálního refluxu, Otorinolaryng a Foniat. /Prague/, 55, 2006, č. 4, s.
 24. Vrba,R., Neoral,Č., Aujeský,R., Loveček,M.: Karcinoid žaludku – kazuistická sdělení. Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č.12, s. 616-617.
 25. Havlík, R., Loveček, M., Procházka, V., Klos, D., Kysučan, J., Neoral, Č.: Chirurgická léčba nekrotizující pankreatitidy na I. chirurgické klinice v Olomouci. Bulletin HPB, 2007, roč. 15, č. 1, s.
 26. Loveček, M., Havlík, R., Klos, D., Buriánková, E., Neoral, Č.: PET/CT u nádorů slinivky břišní. Bulletin HPB, 2007, roč. 15, č. 2, s.
 27. Havlík, R., Loveček, M., Klos, D., Neoral, Č.: Zlepšení evakuace žaludku po pylorus šetřící duodeno-hemipankreatektomii. Bulletin HPB, 2007, roč. 15, č. 2, s.
 28. Vrba R., Neoral Č., Aujeský R., Loveček M.: Nepřímý antirefluxní výkon u refluxní nemoci jícnu. Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 9, s. 490–492.
 29. Loveček,M., Vrba,R., Aujeský,R., Neoral,Č.: Funkční změny kardioezofageální oblasti po laparoskopické fundoplikaci. Rozhl. Chir. 2008, roč. 87, č. 5, s. 237-241.
 30. Loveček,M., Havlík,R., Neoral,Č.: Hranice laparoskopie v onkochirurgii pankreatu. Bulletin HPB, 2008, roč. 16, č. 3, s. 49-50.
 31. Loveček,M., Havlík,R., Konečný,M., Neoral,Č.: Polycystóza jater. Rozhl. Chir., 2008, roč. 87, č. 12, s.619-621.
 32. Vrba,R., Neoral,Č., Aujeský,R., Malý,T., Loveček,M.: [Gastric carcinoma surgery outcomes during 2004-2008] Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 2, s.50-54
 33. Klos,D., Havlik R., Lovecek, M., Srovnal J., Kesselova M., Radova L., et al. Klinický význam stanovení minimální reziduální choroby u adenokarcinomu pankreatu - pilotní studie. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, 2009; 4:5-10
 34. Loveček,M., Havlík,R., Klein,J.,Malý,T., Köcher,M., Černá,M.,Král,V.,Neoral,Č. Iatrogenní poranění žlučových cest. Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 3, s. 183-187.
 35. Kliment M, Urban O, Cegan M, Fojtik P, Falt P, Dvorackova J, Lovecek M, Straka M, Jaluvka F. Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic masses: the utility and impact on management of patients. Scand J Gastroenterol. 2010 Nov;45(11):1372-9. Epub 2010 Jul 14.
 36. Havlík,R., Loveček,M., Klos,D., Ghothim,M., Neoral,Č.: Synchronní invazivní duktální adenokarcinomy pankreatu a jejich klinický význam. Onkologie, 2010, roč. 4, č. 6., s. 342-343.
 37. Klos,D., Loveček,M., Skalický,P., Srovnal,J., Kesselová,M., Radová,L., Hajdúch,M., Neoral,Č., Havlík,R.: Minimální reziduální choroba u karcinomu pankreatu – naše prvotní zkušenosti. Rozhl.Chir., 2010, roč. 89, č.2, s. 135-139.
 38. Kysučan,J., Loveček,M., Tozzi di Angelo,I., Klos,D., Koranda,P., Buriánková,E., Neoral,Č., Havlík,R.: 18F-FDG PET/CT zlepšuje staging karcinomu pankreatu a může ovlivnit strategii léčby. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, 2010, roč. 14, č. 2., s. 8-14.
 39. Kysučan,J., Loveček,M., Klos,D., Tozzi di Angelo,I., Koranda,P., Buriánková,E., Neoral,Č., Havlík,R.: Přínos PET/CT v předoperačním stagingu karcinomu pankreatu. Rozhl.Chir., 2010, roč. 89, č. 7, s. 433-440.
 40. Loveček, M., Neoral, Č., Klos, D., Skalický, P. Kysučan, J., Vrba, R., Melichar, B., Švébišová, H., Tozzi di Angelo, I., Kliment, M., Havlík, R.: Chirurgie karcinomu pankreatu na I. chirurgické klinice FN Olomouc, Rozhledy v chir. 2010, 12, 731-740
 41. Loveček,M., Havlík,R., Klein,J., Malý,T., Kocher,M:, Černá,M., Král,V., Neoral,Č.: Iatrogenní poranění žlučových cest. Rozhl. Chir.., 2010, r. 89, č. 3, s. 183-187.
 42. Loveček,M., Klos,D., Skalický,P., Kysučan,J., Neoral,Č., Melichar,B., Havlík,R.: Chirurgie karcinomu hlavy pankreatu, hodnocení přežívání. Onkologie, 2010, roč. 4., č. 6, s. 338-341.
 43. Loveček,M., Havlík,R., Klos,D., Halama,J., Neoral,Č.: Lokální hemostyptika v chirurgii jater. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, 2010, roč. 14, č. 2., s. 8-14.

Upozorňujeme

 • 17.7.2013 | Ceníky

  Ceník lékařských a zdravotnických výkonů a dalších služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, najdete na stránce Ceníky.
Copyright © 2013-2023 Chirex s.r.o. Olomouc
Domů | Služby | Personál | Ordinační doba | Informace | Kontakt
Zásady cookies